Παλιά αρχοντική οικογένεια από το Κουκούλι.

Γενάρχης ήταν ο Κωνσταντής Στρούμπος που είχε 2 παιδιά, τον Στέφανο και τον Γεώργιο. Εύπορη οικογένεια εμπόρων με καταστήματα στα Γιάννινα.

Εγκαταστάθηκαν το 1830 στην Πάτρα και οι ευεργεσίες τους προς το Κουκούλι ήταν πολύ σημαντικές.

Τα παιδιά του Στέφανου, Δημήτριος και Πέτρος Στρούμπος σπούδασαν στη Ιόνιο Ακαδημία και ήταν οι πρώτοι υπότροφοι του Καποδίστρια στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Έγιναν καθηγητές Πανεπιστημίου, ο Δημήτριος της Φυσικής και ο Πέτρος του Δικαίου. Ο Δημήτριος έστελνε ανελλιπώς όλα τα βιβλία που χρειαζόταν το σχολείο του Κουκουλίου και άφησε υπέρ του χωριού κατάθεση 1000 χρυσών δραχμών.

Ο Γεώργιος Στρούμπος το 1859 θεμελίωσε στην Πάτρα το Αχαϊκόν Παρθεναγωγείο το οποίο ολοκλήρωσε ο ανιψιός του Γιώργος και ο γιος του Κωνσταντίνος το 1881 και έγινε το Στρούμπειο Σχολείο στη οδό Μαιζώνος 26.