Το Κουκούλι απέχει 38 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα.

Ακολουθείτε το δρόμο προς Κόνιτσα και στο 19ο χιλιόμετρο στο χωριό Μεταμόρφωση στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε το δρόμο προς το Τσεπέλοβο.

Μετά το γεφύρι του Κόκκορου για μεν την ανατολική είσοδο του χωριού (39°, 52’16” Ν – 20°, 46’36” Ε, 870 elev), στρίβετε δεξιά, για δε τη δυτική είσοδο του χωριού (39°, 52’14” Ν, 20°, 46’24” Ε, 861 elev), στρίβετε αριστερά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμά σας σχετικά με το Κουκούλι.