Εμφανίστηκαν στα Κουκουλιώτικα βουνά περίπου το 1790, όπου περνούσαν τα καλοκαίρια ενώ τον χειμώνα κατέβαιναν στην περιοχή της Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Θεσπρωτίας, στον Θεσσαλικό κάμπο και την Αττικοβοιωτία.

Μέχρι το 1870 έμεναν και οι οικογένειές τους κοντά στα πρόβατά τους στα βουνά.

Μετά το 1870 οι οικογένειες αναγκάστηκαν από τους Τούρκους να μείνουν στα χωριά.

Έτσι λοιπόν στο Κουκούλι έμεναν σε καλύβια που έφτιαξαν στις τοποθεσίες «Μπουγάτσια» και «Δώθε Παρούμια» και έτσι έχουμε την εγκατάστασή τους και στο Κουκούλι.

Το 1917-1918 γράφτηκαν αναγκαστικά στα μητρώα αρρένων του Κουκουλίου 51 άτομα Σαρακατσαναίοι από τον μεγαλύτερο που ζούσε εκείνη την εποχή μέχρι τον πιο μικρό που γεννήθηκε το 1915.

Το 1928-1931 γράφτηκαν στα δημοτολόγια του χωριού και 6 οικογένειες Σαρακατσαναίων γιατί έμεναν και τον χειμώνα στο Κουκούλι, για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, που κινδύνευε να καταργηθεί.

Το 1938 με τον Μεταξικό νόμο 1223/38 έγιναν δημότες Κουκουλίου και όσοι Σαρακατσάνοι είχαν πρόβατα στο βουνό του Κουκουλίου, την Αστράκα.