Δασωμένη περιοχή απέναντι από το σημερινό χωριό που ανήκει στην Κοινότητα Κουκουλίου.

Κατά τον Ι. Λαμπρίδη "Πετούρνα" σημαίνει "τόπος κατακαείς". Ήταν χωριό που διαλύθηκε πριν από πολλά χρόνια και συνέτεινε στην αύξηση άλλων χωριών του Ζαγορίου, ήτοι του Δίκορφου, Δίλοφου, Καπεσόβου, Κήπων και Κουκουλίου.

Γιά τα μετέπειτα της διάλυσης του χωριού χρόνια η παριοχή της Πετούρνας αποτελούσε σημείο διαμάχης μεταξύ των χωριών Δίλοφου, Κήπων και Κουκουλίου γιά την διεκδήκησή της.