Αν και το Κουκούλι βρίσκεται μέσα στην φύση, εν τούτοις προσφέρει πολλές ευκαιρίες για πεζοπορία στα μονοπάτια που έχει και που ξεκινούν από αυτό.

Βατά και σε καλή κατάσταση μονοπάτια από το Κουκούλι οδηγούν στην Βίτσα μέσω του γεφυριού του Μίσιου, στους Κήπους μέσω του γεφυριού του Κοντοδήμου, στο Καπέσοβο και στο γεφύρι του Κόκκορου.

Επιπλέον, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, προτείνεται η διαδρομή διά μέσου του ποταμού από το γεφύρι του Κόκκορου στο γεφύρι του Μίσιου και στον Βίκο.