Οικογένεια από το Κουκούλι. Ο Σακελάριος ήταν σύγχρονος και φίλος του Μάνθου Οικονόμου και εγγράμματος.

Μέχρι το 1820 αυτός έγραφε όλα τα έγγραφα του χωριού και σ όλα υπέγραφε “ο γράψας Σακελλάριος μαρτυρώ”.

‘Ηταν μυημένος στην Φιλική Εταιρεία και με την έναρξη της επανάστασης έφυγε μαζί με τα δύο παιδιά του, Μάνθο και Ιωάννη, από το χωριό και δεν ξαναγύρισε.

Υπήρχε η πληροφορία πώς και οι τρεις σκοτώθηκαν στο Μεσολόγγι.