Σχολεία με κυρίως θρησκευτικό χαρακτήρα.

Οι δάσκαλοι στην αρχή ήταν παπάδες και μοναχοί και στεγάζονταν στην αρχή σε Μοναστήρια και αργότερα στις εκκλησίες.

Στα σχολεία αυτά τα παιδιά μάθαιναν στην αρχή την αλφάβητο και συλλαβισμό απ την “Πινακίδα” η την “Φυλλάδα”, ακολούθως απ την Οκτώηχο, το Ψαλτήρι, τον Απόστολο και το Ωρολόγιο.