Βάσει του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας είναι επταμελές.

Από τις εκλογές της 13 Αυγούστου 2021 προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2021 – 2023:

Πρόεδρος : Λεωνίδας Τσουμάνης
Αντιπρόεδρος : Ανδρέας Τσουμάνης
Γραμματέας : Μιχάλης Κόκκορος
Ταμίας : Αικατερίνη Γιαννακού
Μέλη : Αλέξανδρος Τάγκας – Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος – Χρήστος Δάρας