Χωριό ανάμεσα στο Κουκούλι και στο Καπέσοβο που διαλύθηκε, άγνωστο πότε, υπέρ των χωριών Κουκούλι και Καπέσοβο.

Το εκκλησάκι αυτό το διεκδικούσαν το Κουκούλι και το Καπέσοβο, αν και βρίσκεται σε έδαφος του Καπεσόβου.Υπήρχε μια πηγή απ όπου από το 1965 υδροδοτείτο το Κουκούλι. Υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν των γενεθλίων της Θεοτόκου, το οποίο επισκεύασε ο Κουκουλιώτης ευεργέτης Ανδρέας Πλακίδας.