Το Κουκούλι συγκροτήθηκε ως οικισμός από την προσχώρηση σ αυτό οικογενειών των γειτονικών χωριών Τσέρνιτσα, Πετούρνα και Σελιό, τα οποία διαλύθηκαν για πολλούς και διάφορους λόγους, υγείας, ασφάλειας κα.