Ελένη Δούβλη

Εκπαιδευτικός

Μαρία Τσούπη

Φιλόλογος / Συγγραφέας

Χρίστος Παπαβρανούσης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος Δ.Ε. ΤΤΕ – ΤΗ.