Διαδρομή δια μέσου του ποταμού όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες από το γεφύρι του Κόκκορου μέχρι το γεφύρι του Μίσιου και συνέχεια προς την χαράδρα του Βίκου.