Στο παλιό σπίτι του παππού του Κ. Λαζαρίδη στεγάζεται το Πνευματικό Κέντρο με αξιόλογη βιβλιοθήκη περίπου 5000 βιβλίων, με συλλογή παλαιών χειρογράφων, με βοτανική συλλογή και συλλογή ορυκτών, με πολλά λαογραφικά στοιχεία δωρεά του αείμνηστου Κώστα Λαζαρίδη.