Κοινοτικό κτήριο, το πρώτο στην ανατολική είσοδο του χωριού.
Χτίστηκε το 1898 και προοριζόταν για την φιλοξενία των ξένων και δη των επισήμων της Τουρκικής εξουσίας.

Εκείνος που αναλάμβανε την εξυπηρέτηση των ξένων ονομαζόταν αμίλης.
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους στεγαζόταν σ’ αυτό διάφοροι γιδάρηδες, καζαντζήδες, χτίστες και άλλοι περαστικοί από το χωριό.