Μικρό μονότοξο γεφύρι μεταξύ Κουκουλίου και Κήπων.
Χτίστηκε το 1753 από τον Νούτσο Κοντοδήμο από το Βραδέτο.
Δίπλα υπήρχε και μύλος που περί τα τέλη του 19ου αιώνα τον αγόρασε ο Γιάννης Λαζαρίδης από το Κουκούλι, παππούς του Κώστα Λαζαρίδη, και τον λειτούργησε μέχρι το 1950. Έτσι πήρε το όνομα και το γεφύρι.