Το έφτιαξε πολύ παλιά κάποιος Ζώτος Ρούσης από τους Νεγάδες και ήταν ξύλινο.
Το 1814 ο ηγούμενος του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία που είχε τον μύλο έφτιαξε το σημερινό πέτρινο τρίτοξο γεφύρι και γι αυτό ονομάστηκε «Καλογερικό».
Το Καλογερικό γεφύρι επισκευάστηκε δύο φορές, το 1866 από τον Αλέξη και Ανδρέα Πλακίδα και το 1912 από τον Ευγένιο Πλακίδα. Έτσι λοιπόν πήρε και το όνομα «Γεφύρι του Πλακίδα». Το 1964 χαρακτηρίστηκε «διατηρητέο ιστορικό μνημείο».
Ο μύλος ηταν ο παλιότερος μύλος στο Κουκούλι, αφού υπάρχει έγγραφο του 1672 αναφέρει ότι ανήκε σε κάποιον Κουκουλιώτη.
Το 1732 το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία αγόρασε τον μύλο και τον εκμεταλλευόταν για 120 χρόνια.
Το 1851 οι Κουκουλιώτες με πληρεξούσιο τον Ανδρέα Πλακίδα αγόρασαν τον μύλο από το μοναστήρι και τα έσοδα τα διέθεταν για το σχολείο.
Ο μύλος αυτός είχε νεροτριβή και μαντάνια και περί τα τέλη του 19ου αιώνα έπαψε να λειτουργεί.