Το γεφύρι κτίστηκε το 1750 με δαπάνες Νούτσου Κοντοδήμου από το Βραδέτο. Αργότερα ο Αλέξιος Νούτσος από το Καπέσοβο συνεισέφερε για κάποια επισκευή.
Πήρε το όνομα «Γεφύρι του Κόκκορου» από τον μύλο που ήταν κοντά στο γεφύρι και που στις αρχές του 19ου αιώνα ανήκε στον Γιαννάκη Κόκκορο από το Κουκούλι.
Κατόπιν ο μύλος πέρασε στον αδελφό του Δημήτριο Κόκκορο κι έτσι για πάνω από εκατό χρόνια ανήκε στην οικογένεια Κόκκορου. Λειτούργησε μέχρι τα χρόνια της κατοχής.