Βρίσκεται έξω από τον οικισμό του Κουκουλίου βόρεια του χωριού δίπλα από τον δρόμο που οδηγεί προς το Καπέσοβο.