Βρίσκεται στο Οστεοφυλάκιο πάνω από το νεκροταφείο.