Βρίσκεται πίσω από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και πάνω από το παλιό Σχολείο.