Ταβέρνες


Στο Κουκούλι υπάρχουν και λειτουργούν τα παρακάτω καφενεία και ταβέρνες:tpr.jpg
 
 
Το Παραδοσιακό καφενείο "Ο Βικογιατρός" στο μεσοχώρι του χωριού
 


pap-2.jpg

 

Υπάρχει η ταβέρνα "Το Τρίτοχο", από την ανατολική είσοδο του χωριού κοντά στην εκκλησία.
Πληροφορίες:www.tritoxo.gr

Al-2

Υπάρχει και η ταβέρνα "Το παλιό αλώνι" στην δυτική είσοδο του χωριού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα +26530 71113 και +6945 159760.