Μικρότερος αδελφός του Μάνθου Οικονόμου, γραμματέας του Ν. Τσιγαρά στο Ιάσιο και την Κωνσταντινούπολη.
Μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία το 1817 από τον μεγαλέμπορο Ασημάκη Κροκύδα, ήρθε στο Κουκούλι, όπου και μύησε στην Φιλική Εταιρεία και τον αδελφό του Μάνθο.
Μετά την πτώση του Αλή Πασά, διετέλεσε γενικός προεστός (βεκίλης) του Ζαγορίου.