Εμφανίστηκαν στα Κουκουλιώτικα βουνά περίπου το 1790, όπου περνούσαν τα καλοκαίρια ενώ τον χειμώνα κατέβαιναν στην περιοχή της Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Θεσπρωτίας, στον Θεσσαλικό κάμπο και την Αττικοβοιωτία.
Μέχρι το 1870 έμεναν και οι οικογένειές τους κοντά στα πρόβατά τους στα βουνά.
Μετά το 1870 οι οικογένειες αναγκάστηκαν από τους Τούρκους να μείνουν στα χωριά.
Έτσι λοιπόν στο Κουκούλι έμεναν σε καλύβια που έφτιαξαν στις τοποθεσίες «Μπουγάτσια» και «Δώθε Παρούμια».