Δίπλα από την εκκλησία υπάρχει ένα κτιριακό συγκρότημα που το αποτελούν οι τρεις βρύσες στο ισόγειο και το παλιό σχολείο και το κελί στον πρώτο όροφο.
Οι βρύσες αυτές είναι:
Η βρύση του Μπασια – Μάνθου , η μεσαία και η κάτω βρύση .
Λίγο πιο πάνω από το συγκρότημα αυτό υπάρχει και μια άλλη βρύση το Σιοποτούρι .
Εξω από το χωριό και σε διαδρομή περίπου μισής ώρας στο δάσος υπάρχει και η βρύση του Ζεμπέλη