Βάσει του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας είναι επταμελές.
Από τις εκλογές της 13 Αυγούστου 2015 προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο  γιά την διετία 2015 - 2017:

 
Πρόεδρος       :   Κοντοδήμος Νικόλαος του Σπυρίδωνα
Αντιπρόεδρος :   Ελισσάβετ Τάγκα του Δημητρίου
Γραμματέας    :   Τάγκας Αλέξανδρος του Χρήστου
Ταμίας           :   Αναγνωστόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη
Μέλη             :   Γόγολος Χρήστος του Παναγιώτη
    Λένης Κίμωνας του Αχιλλέα
    Δάρας Χρήστος του Νικολάου
 Αναπληρωμ.:   Γιαννακού Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
    Σπύρου Μυρτώ του Ευαγγέλου