Συστήθηκε το 1820.
Για χρόνια ήταν περίφημη και ανώτερη και από την Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων.
Δίδασκε ο μεγάλος Δάσκαλος της εποχής Αναστάσιος Σακελαρίου και μαθήτευσαν σ αυτή ο Δημήτριος Στρούμπος και ο αδελφός του Γεώργιος, Πρυτάνεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Διέθετε αξιόλογη βιβλιοθήκη με πάνω από 500 τόμους βιβλίων, την οποίαν εμπλούτιζαν με βιβλία διαρκώς διάφοροι φιλομαθείς Κουκουλιώτες, ιδίως ο Δημήτριος Στρούμπος και ο Δημήτριος Ρίζος.