Αναφορά στα γεφύρια

Διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Κουκουλιωτών “Ευγένιος Πλακίδας”στην πλατεία του Κουκουλίου την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009 .

Θέματα – Ομιλητές:

Γεφυρώνοντας τον μύθο με τον λόγο.
Μαρία Τσούπη, Φιλόλογος – Συγγραφέας

Πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο.
Χρήστος Μασαλάς, τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κουκουλιώτικα γεφύρια και μύλοι
Σπύρος Τσουμάνης, Πρόεδρος της Αδελφότητας Κουκουλιωτών “Ευγένιος Πλακίδας”