Το Κουκούλι απέχει 38 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα.
Ακολουθείτε τον δρόμο προς Κόνιτσα και στο 19ο χιλιόμετρο στο χωριό Μεταμόρφωση στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε τον δρόμο προς το Τσεπέλοβο. Μετά το γεφύρι του Κόκκορου γιά μεν την ανατολική είσοδο του χωριού(39ο,52’16”Ν. 20ο,46′,36”Ε 870 elev), στρίβετε δεξιά, γιά δε την δυτική είσοδο του χωριού, (39ο,52’14” Ν, 20ο,46′,24” Ε 861 elev), στρίβετε αριστερά.